normativa

Normativa
 
A principal normativa pesqueira vixente, ordenada segundo a Administración Pública que a aprobou é a seguinte:
 
   XUNTA DE GALICIA
     -  Lei de Pesca de Galicia
     -  Lei de Confrarías
     -  Lei de Pesca de Galicia (modificación)
     -  Decreto 8/2014 que regula ás confrarías e federacións
     -  Orde regula explotación Recursos Específicos
 
   ESTADO ESPAÑOL
     -  Ley de Pesca Marítima
     -  Ley de Pesca Marítima (modificación)
     -  RD de primera venda
 
   UNION EUROPEA
     -  Rglto 1379/2013 de Organización Común de Mercados
     -  Rglto 1380/2013 de Política Pesquera Común
     -  FEMP
     -  Omnibús
     -  Omnibús (corrección errores)
     -  Rglt.1394/2014 Descartes pelágicas
     -  Rglt.2377/2016 Modif. 1394 Descartes pelágicas
     -  Rglt.2374/2016 Descartes demersales