organos de goberno

órganos de goberno
 
Unha vez aprobado e publicado o Decreto 8/2014 que regula ás confrarías de pescadores e ás súas federacións, e segundo o previsto no seu capítulo IX do procedemento electoral, a Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar aprobou a Orde do 29 de abril do 2014 pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións.

Logo da renovación dos cargos en tódalas confrarías e federacións provinciais, o día 11 de outubro de 2014 tivo lugar unha sesión extraordinaria na que se celebraron as eleccións ós cargos de Presidente e Vicepresidentes da Federación Galega, recaendo os cargos nas seguintes persoas:

 
PRESIDENTE
Tomás Fajardo da Costa
patrón maior de Porto do Son, do colectivo de empresarios e representante da provincia de A Coruña
 
VICEPRESIDENTE 1ª
Javier Sanchez Fernández
patrón maior de San Cibrao, do colectivo de traballadores e representante da provincia de Lugo
 
VICEPRESIDENTE 2º
Juan José Rial Millán
patrón maior da Illa de Arousa, do colectivo de empresarios e representante da provincia de Pontevedra
 
Anteriormente cada Federación Provincial elixiu os 4 representantes de cada unha no COMITÉ EXECUTIVO, onde un ten que ser o presidente e o resto repartense para manter a paridade entre o colectivo de empresarios e traballadores
 
Os 12 membros do
COMITÉ EXECUTIVO son:
 
-Pola Federación Provincial de A Coruña:
      Presidente: Daniel Formoso Moledo (empresario) – P.M. Muros
      Mª Josefa Crespo Fraga (traballadora) – Pª. M. Miño
      Emilio Méndez Gómez (empresario) – P.M. Lorbé
      Mª Jesús López Iglesias (traballadora) – Vice Pontedeume

 
-Pola Federación Provincial de Lugo:
      Presidente: J. Basilio Otero Rodríguez (empresario) – P.M. Burela
      Javier Sánchez Fernández (traballador) – P.M. San Cibrao
      Domingo Rey Seijas (empresario) – P.M. Celeiro
      José Ramón López Fernández (traballador) – Vice Burela

 
-Pola Federación Provincial de Pontevedra:
      Presidente: J. Antonio Gómez Castro (traballador) – P.M. Portonovo
      Clemente Bastos Estévez (empresario) – P.M. Redondela
      Mª Carmen Vázquez Nores (traballadora) – Pª.M. Lourizán
      Juan José Rial Millán (empresario) – P.M. Illa de Arousa