orzamentos e contas anuais

orzamentos
 
O Orzamento xeral da Federación Galega para o exercicio 2018 foi aprobado na Xunta Xeral do 25 de novembro de 2017.

O Orzamento preséntase equilibrado en 163.200€. Nos INGRESOS destacan os ingresos de explotación por 108.000 € e outros ingresos por 28.800 €. Nos GASTOS destacan os gastos de explotación por 120.400 € e os financeiros por 16.400 €.

Descargar (PDF, 340KB)

contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2017, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 16 de xuño de 2018. Participaron 64 representantes e na súa aprobación cumpríronse tódalas obrigas do artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro.

Descargar (PDF, 964KB)