orzamentos e contas anuais

orzamentos
 
O Orzamento xeral da Federación Galega para o exercicio 2019 foi aprobado na Xunta Xeral do 22 de decembro de 2018.

O Orzamento preséntase equilibrado en 166.000€. Nos INGRESOS destacan os ingresos de explotación por 110.200 € e outros ingresos por 27.800 €. Nos GASTOS destacan os gastos de explotación por 128.500 € e os financeiros por 11.500 €.

Descargar (PDF, 115KB)

contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2018, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 15 de xuño de 2019.Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro.

Descargar (PDF, 1.05MB)