orzamentos e contas anuais

orzamentos
 
O Orzamento xeral da Federación Galega para o exercicio 2017 foi aprobado na Xunta Xeral do 19 de novembro de 2016.

O Orzamento preséntase equilibrado en 155.000€. Nos INGRESOS destacan os ingresos de explotación por 140.000 € e a prestación de servizos por 11.500 €. Nos GASTOS destacan os gastos de explotación por 149.769,20 € e os financeiros por 3.880 €.

Descargar (PDF, 441KB)

contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2016, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 16 de xuño de 2017. Participaron 64 representantes e na súa aprobación cumpríronse tódalas obrigas do artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro.

Descargar (PDF, 64KB)