FORMACIÓN PARA GARDACOSTAS DAS CONFRARíAS DE PESCADORES

FORMACIÓN PARA GARDACOSTAS DAS CONFRARíAS DE PESCADORES

Cursos de actualización formativa para Gardapescas das Confrarías de Pescadores

No marco dun convenio de colaboración asinado coa Consellería do Mar a Federación convoca ao persoal que realiza labores de vixiancia e control nos bancos marisqueiros e zonas de pesca onde as 63 confrarías de pescadores galegas teñen competencias a fin de actualizar contidos aos gardapescas marítimos e mellorar as súas actuacións en materia de loita contra o furtivismo.

Se trata de accións formativas de 30 horas de duración que teñen como obxectivos:

- Actualizar os coñecementos dos gardapescas a cambios recentes en normativa de seguridade.
- Reforzar os coñecementos profesionais e ofrecer formación extra que permita mellorar o desarrollo das súas funcións.
 
 
Os contidos da formación son teórico-prácticos e se incluien un módulo de actualización normativa do código penal Lei 1/2015, repaso á normativa da comunidade autónoma aplicable en materia de pesca, redacción e elaboración de partes de denuncia, técnicas de resolución de conflitos y de defensa.
A formación se imparte na sede da Federación Galega de Confrarías de Pescadores en horarios adecuados en función das táboas de mareas a fin de facilitar a participación de todo o persoal especializado interesado.