XORNADA 17 de SETEMBRO

XORNADA 17 de SETEMBRO

Confrarías de Pescadores, A Colaboración e a defensa dos intereses como marcas de identidade

 

DATA
Luns 17 de Setembro

9:30-10:00 Recepción de Participantes
10:00.- Inauguración da Xornada.

Dª. Susana Rodríguez Carballo. Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
10.10-10:30- As Confrarías como Corporacións Públicas. Fundamentos normativos.
D. Enrique Álvarez Romero. Subdirector xeral de Xestión, Ensino e Relacións Sectoriais
10.30-10:50 – As confrarías como entidades de Economía Social.
Dª. Alba Paz Boubeta. Subdirectora de Economía Social da Consellería de Economía, Emprego e Industria
10:50- 11:15 Pausa Café
11:15-11:40. Mesa: Confrarías dende a perspectiva da experiencia

Presenta e coordina. Jacinto Insunza. Letrado da Federación Nacional de Confrarías
D. José Antonio Gómez Castro. Patrón Maior da Confraría de Portonovo. Presidente da Federación provincial de Pontevedra e membro do Comité Executivo da Fed. Galega.
Dª. Celia Pacio Fernández, ex patrona Maior da Confraría de Ribadeo
D. Jesús López Méndez, ex patrón Maior da Confraría de Baiona
11:40- 12:00- Perspectiva actual das Confrarías. Falando do futuro.
D. Ignacio Castro Fernández. Secretario da Confraría de Pescadores de Muxía
12.00-12.20 O liderazgo nas organizacións. Fomento da participación nas confrarías
Dona Nuria Calvo Babío. Profesora doctora de organización de empresas da Universidade de A Coruña
12:20- 12:45 A participación, a colaboración e competencia como base das confrarías
D. Antonio García Allut. Profesor da Universidade de A Coruña
12.45-13:00 Intercambio de opinións. Preguntas abertas aos ponentes.
13.30 Catering

Descarga do programa en pdf

 

 

CARTEL DA XORNADA