CURSOS LOPD

CURSOS LOPD

A Federación Galega de Confrarías organizou o segundo curso sobre a LEI DE PROTECCION DE DATOS nas CONFRARÍAS DE PESCADORES

No marco do convenio de colaboración asinado coa Consellería do Mar esta Federación promoveu a realización no mes de xullo cursos de formación de 20 horas de duración ( 10 h presenciais e 10 a distancia) sobre a de protección de datos e as confrarías de pescadores.

A programación foi a seguinte:

1.- Evolución da protección de datos ata chegar ao Regulamento
2.- Europeo de Protección de Datos.
3.- Principais novidades do Regulamento.
4.- A privacidade dende o deseño.
5.- Medidas de seguridade que se deben aplicar nas Confrarías.
6.- O consentimento e os dereitos dos interesados.
7.- A Banca e a protección de datos.
8.- Autoridades de Control.

Nas mesmas participaron persoal das confrarías de pescadores e se realizaron na sede da Federación galega.